Zgromadzenie Księży Marianów

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

Przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę prosimy o zapoznanie się z poniższą polityką prywatności i plików cookies oraz informacją o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Promic sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000226591, posiadająca: NIP: 521-33-19-834, REGON: 015901148, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 048 000,00 zł, dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych pragniemy Państwa poinformować, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych PROMIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000226591, posiadająca: NIP: 521-33-19-834, REGON: 015901148, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 048 000,00 zł
2) Spółka nie miała obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych; osobą kompetentną do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych jest dyrektor Ośrodka dostępny pod nr telefonu +48 603 872 504 oraz poprzez kontakt e-mailowy: grzybowo@marianie.pl
3) celem przetwarzania jest:
a) obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
b) rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
c) realizacja umowy hotelarskiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
d) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
f) wypełnienie obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
g) realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych (dochodzenie ewentualnych roszczeń) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 4) dane przechowywane będą:
a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
b) dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
c) dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskie – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Gwiazda Morza;
d) niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Morza.
e) przetwarzanie w celach marketingowych – do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą;
f) W związku z posiadaniem stron w mediach społecznościowych, dane przetwarzamy w celu – utrzymywania stałego kontaktu, w tym informowania o realizacji celów statutowych oraz o możliwościach wspierania działalności organizacji; prowadzenia analiz i statystyk;
5) odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie przez portal rezerwacyjny)
b) dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie)
c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego informujemy, że jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
a) odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy hotelarskiej;
b) odmową realizacji usługi gastronomicznej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy o usługę gastronomiczną;
c) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

W ramach Usług dostarczanych przez Promic sp. z o. o. Oddział w Grzybowie, Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Gwiazda Morza mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, osoby będą podlegać odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

Pliki cookies

I. Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
- czas nadejścia zapytania,
- czas wysłania odpowiedzi,
- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

II. Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

III. Mechanizm Cookies
Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

IV. Dlaczego stosujemy cookies
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia np. odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

V. Z jakich cookies korzystamy
Pliki cookie sesji
Te pliki cookie są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Strony internetowe nie posiadają pamięci. Pliki cookie sesji umożliwiają właścicielom strony śledzenie strona po stronie ruchu użytkowników odwiedzających witrynę, eliminując konieczność podawania tych samych informacji, które już przekazali na danej stronie, a także celem uwierzytelnienia. Pliki cookie sesji są usuwane, gdy zamykana jest przeglądarka.

Pliki cookie preferencji
W trakcie korzystania z serwisu, pliki cookie są wykorzystywane do zapisywania informacji o typie użytej przeglądarki i rodzaju zainstalowanego dodatkowego oprogramowania przeglądarki. Zapisują też preferencje wybrane podczas personalizowania strony internetowej, na przykład preferowaną lokalizację, język lub czcionki. Te preferencje są zapamiętywane poprzez użycie stałych plików cookie, dzięki czemu przy następnych odwiedzinach strony użytkownik nie musi ustawiać ich ponownie.

Pliki cookie analityczne
Te pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron, abyśmy mogli lepiej zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

VI. Zarządzanie plikami cookies
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. Więcej na temat plików cookies można znaleźć np. na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

VII. Odnośniki do innych stron
Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego serwisu.

VIII. Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności i plików cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.Powrót do strony głównej